• Ulrike Gleixner, Constanze Baum, Jörn Münkner, Hole Rößler (Hrsg.): „Biographien des Buches (Kulturen des Sammelns. Akteure – Objekte – Medien“, Bd. 1), Wallstein, Göttingen 2017, 477 S., 141 Abb.

Ulrike Gleixner, Constanze Baum, Jörn Münkner, Hole Rößler (Hrsg.): „Biographien des Buches (Kulturen des Sammelns. Akteure – Objekte – Medien“, Bd. 1), Wallstein, Göttingen 2017, 477 S., 141 Abb.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.146.15
Tomasz Jabłecki
Google Scholar Tomasz Jabłecki
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.