• Alice Cadeddu, Claudia Junk, Thomas F. Schneider (Hrsg.): „Weltweit – Worldwide – Remarque. Beiträge zur aktuellen internationalen Rezeption von Erich Maria Remarque“, V&R unipress, Göttingen 2020, 268 S.

Alice Cadeddu, Claudia Junk, Thomas F. Schneider (Hrsg.): „Weltweit – Worldwide – Remarque. Beiträge zur aktuellen internationalen Rezeption von Erich Maria Remarque“, V&R unipress, Göttingen 2020, 268 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.146.12
Krzysztof Kłosowicz
Google Scholar Krzysztof Kłosowicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.