• Beata Giblak unter Mitwirkung von Fabian Wilhelmi und Simone Zupfer (Hrsg.): „Max Herrmann-Neiße, Kritiken und Essays (1909–1939)“, Bd. I. Aisthesis-Verlag, Bielefeld 2021

Beata Giblak unter Mitwirkung von Fabian Wilhelmi und Simone Zupfer (Hrsg.): „Max Herrmann-Neiße, Kritiken und Essays (1909–1939)“, Bd. I. Aisthesis-Verlag, Bielefeld 2021: (= „Max Herrmann-Neiße, Kritiken und Essays (1909–1939). Kritische Edition“. Herausgegeben von Sibylle Schönborn), 799 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.147.10
Wojciech Kunicki
Google Scholar Wojciech Kunicki
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.