Tom 147

Das Individuelle und das Kollektive

Opublikowane: 04-11-2022

W 147 tomie czasopisma „Germanica Wratislaviensia” znalazły się artykuły i recenzje z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki, a także trzy sprawozdania ze zorganizowanych w 2021 roku konferencji germanistycznych. Ponadto w tomie opublikowany został opis projektu „Cassandra”, skupiającego się na aspektach społecznych i politycznych w literaturze i odkrywaniu tych kontekstów w tekstach literackich.

Artykuły literaturoznawcze zawarte w tym tomie analizują teksty i konteksty. W centrum badań autorów znalazły się: libretto operowe Czarodziejskiego Fletu, pierwsze recenzje debiutanckich strof Petera Hillego, twórczość Ernsta Jüngera i jej wspólny mianownik z ówczesnym niemieckim ruchem młodzieżowym, a także historycznoliteracki kontekst niemieckiego tłumaczenia Kubusia Puchatka. W części językoznawczej można natomiast przyjrzeć się badaniom skupiającym się na post- i neokomunikatywnej dydaktyce języka obcego, następnie na interdyscyplinarności badań sloganów wyborczych, na przetwarzaniu językowym i błędach osób wielojęzycznych, a ponadto na narodowych stereotypach wśród studentów polskich i niemieckich.  

Pełny numer

PDF (Deutsch)