• Franz Kafka in der Literaturwissenschaft

Franz Kafka in der Literaturwissenschaft: Hans-Christoph Graf v. Nayhauss: „Wege mit Kafka – Wege der Literaturwissenschaft. Bio-Bibliographische und literaturwissenschaftliche Annäherungen an ausgewählte Werke Franz Kafkas“. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2020, 252 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.147.11
Ewa Musiał
Google Scholar Ewa Musiał
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.