• Jana Hrdličková: „Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945“. Frank & Timme, Berlin 2021, 336 S.

Jana Hrdličková: „Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945“. Frank & Timme, Berlin 2021, 336 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.147.12
Beate Sommerfeld
Google Scholar Beate Sommerfeld
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.