• „Martin Pollack i polsko-austriacki transfer kulturowy (Martin Pollack und der polnisch-österreichische Kulturtransfer)“, 12. Dezember 2021, Universität Wrocław

„Martin Pollack i polsko-austriacki transfer kulturowy (Martin Pollack und der polnisch-österreichische Kulturtransfer)“, 12. Dezember 2021, Universität Wrocław

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.147.14
Justyna Radłowska
Google Scholar Justyna Radłowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.