• Die internationale wissenschaftliche Konferenz „Translaton 2”, Online, 23.–24. September 2021 im Rückblick

Die internationale wissenschaftliche Konferenz „Translaton 2”, Online, 23.–24. September 2021 im Rückblick

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.147.15
Karolina Kazik
Google Scholar Karolina Kazik
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.