• Recenzja: Hannelore Scholz-Lübbering / Birgit Norden Hrsg.: Götter, Geister, Wassernixen entlang der Oder. Ergebnisse einer Tagung in Słubice im September 2011. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2012, 209 S.

Recenzja: Hannelore Scholz-Lübbering / Birgit Norden Hrsg.: Götter, Geister, Wassernixen entlang der Oder. Ergebnisse einer Tagung in Słubice im September 2011. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2012, 209 S.

Monika Mańczyk-Krygiel
Google Scholar Monika Mańczyk-Krygiel
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.