• Recenzja: Jürgen Macha / Anna-Maria Balbach / Sarah Horstkamp Hrsg.: Konfession und Sprache in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Perspektiven. Waxmann, Münster / New York / München / Berlin 2012, 245 S.

Recenzja: Jürgen Macha / Anna-Maria Balbach / Sarah Horstkamp Hrsg.: Konfession und Sprache in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Perspektiven. Waxmann, Münster / New York / München / Berlin 2012, 245 S.

Ireneusz Gaworski
Google Scholar Ireneusz Gaworski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.