• Recenzja: Hannelore Scholz-Lübbering, Hildegard Lämmer Hrsg.: Wie die Oder rauscht. Allerlei Geschichten entlang der Oder und aus der Neumark / Jak szumi Odra. Rozmaite historie znad Odry i z Nowej Marchii. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2012, 559 S.

Recenzja: Hannelore Scholz-Lübbering, Hildegard Lämmer Hrsg.: Wie die Oder rauscht. Allerlei Geschichten entlang der Oder und aus der Neumark / Jak szumi Odra. Rozmaite historie znad Odry i z Nowej Marchii. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2012, 559 S.

Monika Mańczyk-Krygiel
Google Scholar Monika Mańczyk-Krygiel
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.