• Recenzja: Lothar Bluhm: Auf verlorenem Posten. Ein Streifzug durch die Geschichte eines Sprachbildes = Koblenz-Landauer Studien zu Geistes-, Kultur- und Bildungswissenschaften 11. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2012, 226 S.

Recenzja: Lothar Bluhm: Auf verlorenem Posten. Ein Streifzug durch die Geschichte eines Sprachbildes = Koblenz-Landauer Studien zu Geistes-, Kultur- und Bildungswissenschaften 11. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2012, 226 S.

Monika Wolting
Google Scholar Monika Wolting
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.