• Recenzja: Ewa Żebrowska: Text – Bild – Hypertext. Frankfurt am Main–Berlin–Bern– Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2013, 252 S.

Recenzja: Ewa Żebrowska: Text – Bild – Hypertext. Frankfurt am Main–Berlin–Bern– Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2013, 252 S.

Marcelina Kałasznik
Google Scholar Marcelina Kałasznik
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.