• Recenzja: Waldemar Czachur: Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, 310 S.

Recenzja: Waldemar Czachur: Diskursive Weltbilder im Kontrast. Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011, 310 S.

Agnieszka Mikołajczak
Google Scholar Agnieszka Mikołajczak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.