• Recenzja: Olena Materynska: Typologie der Körperteilbezeichnungen. Danziger Beiträge zur Germanistik; 41. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main et al.: 2012, 246 S.

Recenzja: Olena Materynska: Typologie der Körperteilbezeichnungen. Danziger Beiträge zur Germanistik; 41. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main et al.: 2012, 246 S.

Oleksij Prokopczuk
Google Scholar Oleksij Prokopczuk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.