• Recenzja: Paweł Bąk: Euphemismen des Wirtschaftsdeutschen aus Sicht der anthropozentrischen Linguistik. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2012, 294 S.

Recenzja: Paweł Bąk: Euphemismen des Wirtschaftsdeutschen aus Sicht der anthropozentrischen Linguistik. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2012, 294 S.

Joanna Szczęk
Google Scholar Joanna Szczęk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.