• Recenzja: Silvia Bonacchi: Unhöflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch – Italienisch – Polnisch. = Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 13. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main–Bern– Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2013, 280 S.

Recenzja: Silvia Bonacchi: Unhöflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch – Italienisch – Polnisch. = Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 13. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main–Bern– Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien 2013, 280 S.

Joanna Szczęk
Google Scholar Joanna Szczęk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.