• Recenzja: Bericht über die internationale Konferenz „Grenzräume. Literatur, Kultur und Sprache zwischen Regionalismus und Universalismus“, 9.–11.05.2013, Kluczbork

Recenzja: Bericht über die internationale Konferenz „Grenzräume. Literatur, Kultur und Sprache zwischen Regionalismus und Universalismus“, 9.–11.05.2013, Kluczbork

Rafał Biskup
Google Scholar Rafał Biskup
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.