• Halina Ludorowska: Bliżej Pełni. Późna twórczość Christy Wolf 1990– 2010. Näher der Vollendung. Das Spätwerk Christa Wolfs 1990–2010. Polihymnia, Lublin 2013, 168 S.

Halina Ludorowska: Bliżej Pełni. Późna twórczość Christy Wolf 1990– 2010. Näher der Vollendung. Das Spätwerk Christa Wolfs 1990–2010. Polihymnia, Lublin 2013, 168 S.

Monika Wolting
Google Scholar Monika Wolting
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.