Tom 140

Wahrnehmungen und Befunde

Opublikowane: 20-01-2016
Tom 140 czasopisma „Germanica Wratislaviensia“ zatytułowany Wahrnehmungen und Befunde zawiera zawiera rozprawy naukowe skoncentrowane tradycyjnie wokół następujących obszarów badawczych: literaturoznawstwo, językoznawstwo i glottodydaktyka. W części literaturoznawczej czytelnik znajdzie siedem przyczynków naukowych, w których prezentowana jest szeroka paleta projektów badawczych, od analizy średniowiecznych manuskryptów, przez prezentację dzieł z nowszej literatury niemieckiej (H. Fallada, T. Csorko, T. Mann) po analizę dzienników V. Klemperera. Część literaturoznawczą zamyka studium poświęcone relacji między Bogiem a człowiekiem w noweli P. Rotha „Riverside” Na część językoznawczą składa się 11 rozpraw, w których prezentowane i analizowane są zagadnienia związane z procesem leksykograficznym – D. Brückner opisuje z autopsji proces powstawania niemieckiego słownika wyrazów obcych. Kolejne teksty poświęcone są kontrastywnej analizie pojęcia „porządek” w języku niemieckim i ukraińskim, kolokacjom, zapożyczeniom z języka rosyjskiego w języku niemieckim, analizie makro- i mikrotypograficznej w tytułach prasowych, fachowej leksykografii prawniczej, komunikacji na przykładzie tekstów reklamowych, analizie funkcji przymiotnika jako elementu frazy nominalnej, polsko-niemieckim kontrastom w abszarze walencji tzw. czasowników ruchu, analizie leksykograficznej i funkcjonalnej idiomu ein heißes Pflaster oraz analizie struktur czasownych w zdaniach okolicznikowych przyczyny. Tom uzupełniają dwa przyczynki z zakresu glottodydaktyki oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Rezensionen und Berichte