• Renata Cornejo, Sławomir Piontek, Izabela Sellmer, Sandra Vlasta Hrsg.: Wie viele Sprachen spricht die Literatur. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Praesens Verlag, Wien 2014, 226 S.

Renata Cornejo, Sławomir Piontek, Izabela Sellmer, Sandra Vlasta Hrsg.: Wie viele Sprachen spricht die Literatur. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur aus Mittel- und Osteuropa. Praesens Verlag, Wien 2014, 226 S.

Monika Wolting
Google Scholar Monika Wolting
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.