• Georg Rudolf Weckherlin 1584–1653: neue Forschungsperspektiven und Zugänge zum Werk des vergessenen Dichters Heiko Ullrich Hrsg.: Privatmann – Protestant – Patriot – Panegyriker – Petrarkist – Poet: Neue Studien zu Leben und Werk Georg Rudolf Weckherlins 1584–1653. Ralf Schuster Verlag, Passau 2018, 442 S.

Georg Rudolf Weckherlin 1584–1653: neue Forschungsperspektiven und Zugänge zum Werk des vergessenen Dichters Heiko Ullrich Hrsg.: Privatmann – Protestant – Patriot – Panegyriker – Petrarkist – Poet: Neue Studien zu Leben und Werk Georg Rudolf Weckherlins 1584–1653. Ralf Schuster Verlag, Passau 2018, 442 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.24
Mirosława Czarnecka
Google Scholar Mirosława Czarnecka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.