Tom 144 (2019): Das Universelle und das Spezifische

Opublikowane: 20-11-2019
Tom 144 czasopisma Germanica Wratislaviensia „Das Universelle und das Spezifische” składa się z tekstów poświęconych literaturoznawstwu, językoznawstwu, glottodydaktyce oraz zagadnieniom kulturoznawczym. Z uwagi na szerokie spektrum tematyczne, każdy badacz może znaleźć tu interesujące go zagadnienia - od szczegółowego studium przypadku po uniwersalną analizę. Część literaturoznawczą reprezentują artykuły badające teksty od późnego wieku XVIII, przez okres narodowego socjalizmu, aż po literaturę powojenną i współczesną. Oprócz artykułów, których przedmiotem są teksty literackie, znalazł się tu także artykuł z zakresu badań rynku prasowego drugiej połowy XIX wieku. W części językoznawczej przekrój artykułów sięga od badań poszczególnych zjawisk w lingwistyce, przez badania porównawcze, po zagadnienia z obszaru tłumaczeń. Podjęte w artykułach analizy dotyczą zarówno języka codziennego, jak i fachowego. Znalazł się tu także artykuł zajmujący się wybranymi aspektami dialektu śląskiego w XV wieku. W części glottodydaktycznej przedstawione zostały badania z zakresu nauczania języka niemieckiego jako obcego oraz obecnej sytuacji studiów germanistycznych na Śląsku. Recenzje naukowe informują o wybranych publikacjach z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa wydanych w latach 2015–2018.

Literaturwissenschaft

Sprachwissenschaft

Rezensionen