Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 144Das Universelle und das Spezifische

Published 20 listopada 2019

Issue description

Tom 144 czasopisma Germanica Wratislaviensia „Das Universelle und das Spezifische” składa się z tekstów poświęconych literaturoznawstwu, językoznawstwu, glottodydaktyce oraz zagadnieniom kulturoznawczym. Z uwagi na szerokie spektrum tematyczne, każdy badacz może znaleźć tu interesujące go zagadnienia - od szczegółowego studium przypadku po uniwersalną analizę. Część literaturoznawczą reprezentują artykuły badające teksty od późnego wieku XVIII, przez okres narodowego socjalizmu, aż po literaturę powojenną i współczesną. Oprócz artykułów, których przedmiotem są teksty literackie, znalazł się tu także artykuł z zakresu badań rynku prasowego drugiej połowy XIX wieku. W części językoznawczej przekrój artykułów sięga od badań poszczególnych zjawisk w lingwistyce, przez badania porównawcze, po zagadnienia z obszaru tłumaczeń. Podjęte w artykułach analizy dotyczą zarówno języka codziennego, jak i fachowego. Znalazł się tu także artykuł zajmujący się wybranymi aspektami dialektu śląskiego w XV wieku. W części glottodydaktycznej przedstawione zostały badania z zakresu nauczania języka niemieckiego jako obcego oraz obecnej sytuacji studiów germanistycznych na Śląsku. Recenzje naukowe informują o wybranych publikacjach z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa wydanych w latach 2015–2018.

Rezensionen