• Marcin Gołaszewski: Vom konservativen Schriftsteller zum inneren Emigranten. Ernst Wiechert – Eine Fallstudie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, 579 S.

Marcin Gołaszewski: Vom konservativen Schriftsteller zum inneren Emigranten. Ernst Wiechert – Eine Fallstudie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, 579 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.26
Wojciech Kunicki
Google Scholar Wojciech Kunicki
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.