• Medienkompetenz als Voraussetzung zum Verständnis der gegenwärtigen politischen und mediendidaktischen Problematik Harald Gapski, Monika Oberle, Walter Staufer Hrsg.: Medienkompetenz. Herausforderung für Politik, politische Bildung und Medienbildung. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2017, 259 S.

Medienkompetenz als Voraussetzung zum Verständnis der gegenwärtigen politischen und mediendidaktischen Problematik Harald Gapski, Monika Oberle, Walter Staufer Hrsg.: Medienkompetenz. Herausforderung für Politik, politische Bildung und Medienbildung. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2017, 259 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.31
Tobiasz Janikowski
Google Scholar Tobiasz Janikowski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.