• Kreatives Übersetzen im Lichte der Hermeneutik Larisa Cercel, Marco Agnetta, Mariá Teresa Amido Lozano Hrsg.: Kreativität und Hermeneutik in der Translation. = Translationswissenschaft, Bd. 12. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2017, 469 S.

Kreatives Übersetzen im Lichte der Hermeneutik Larisa Cercel, Marco Agnetta, Mariá Teresa Amido Lozano Hrsg.: Kreativität und Hermeneutik in der Translation. = Translationswissenschaft, Bd. 12. Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2017, 469 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.30
Michał Gąska
Google Scholar Michał Gąska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.