• Kulturspezifische Elemente im Fernsehen – inwieweit werden Fernsehserien beim Übersetzen geändert? Irene Ranzato: Translating Culture Specific References on Television: The Case of Dubbing = Routledge Advances in Translation Studies 11. Routledge Taylor & Francis Group, New York 2016, 246 S.

Kulturspezifische Elemente im Fernsehen – inwieweit werden Fernsehserien beim Übersetzen geändert? Irene Ranzato: Translating Culture Specific References on Television: The Case of Dubbing = Routledge Advances in Translation Studies 11. Routledge Taylor & Francis Group, New York 2016, 246 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.33
Kwiryna Proczkowska
Google Scholar Kwiryna Proczkowska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.