• Literarisierungen von Männlichkeit Stefan Krammer: Fiktionen des Männlichen. Männlichkeitsforschung in der Literaturwissenschaft. Facultas, Wien 2018, 232 S.

Literarisierungen von Männlichkeit Stefan Krammer: Fiktionen des Männlichen. Männlichkeitsforschung in der Literaturwissenschaft. Facultas, Wien 2018, 232 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.28
Monika Szczepaniak
Google Scholar Monika Szczepaniak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.