• Linguisten und Juristen – auf der Suche nach dem gegenseitigen Verständnis und Kooperationsperspektiven Ekkehard Felder, Friedemann Vogel Hrsg.: Handbuch Sprache im Recht. De Gruyter, Berlin/Boston 2017, 570 S.

Linguisten und Juristen – auf der Suche nach dem gegenseitigen Verständnis und Kooperationsperspektiven Ekkehard Felder, Friedemann Vogel Hrsg.: Handbuch Sprache im Recht. De Gruyter, Berlin/Boston 2017, 570 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.32
Norbert Leszek Karczmarczyk
Google Scholar Norbert Leszek Karczmarczyk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.