• Polnische Spuren in Deutschland im Blickfeld eines Lesebuchlexikons Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew Hrsg.: Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2018, 447 S.

Polnische Spuren in Deutschland im Blickfeld eines Lesebuchlexikons Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew Hrsg.: Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2018, 447 S.

DOI: https://doi.org/10.19195/0435-5865.144.27
Marek Hałub
Google Scholar Marek Hałub
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.