Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Redaktorzy

prof. dr hab. Tomasz Małyszek (Uniwersytet Wrocławski, Polska) - Redaktor naczelny

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Urszula Bonter, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Sekretarz Redakcji

dr Julianna Redlich (Uniwersytet Wrocławski, Polska) germanica.wrat@uwr.edu.pl

 

 

strona czasopisma: http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/germanica-wratislaviensia

 

 

Opis funkcjonowania Komitetu Redakcyjnego „Germanica Wratislaviensia”

Komitet Redakcyjny jest powołany z grona pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez Radę Instytutu na czas nieokreślony.

 

Komitet Redakcyjny „Germanica Wratislaviensia” tworzą:

  • Redaktor Naczelny,
  • członkowie redakcji.

Komitet Redakcyjny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku – w związku z zatwierdzeniem aktualnego i otworzeniem kolejnego tomu „Germanica Wratislaviensia”. Posiedzenia zwołuje Redaktor Naczelny. Zadaniem Komitetu Redakcyjnego jest przyjęcie tomów przygotowanych do przekazania do opracowania wydawniczego, podejmowanie decyzji związanych z publikacją lub rozstrzyganie kwestii wątpliwych – związanych np. z rozbieżnościami opinii recenzentów lub złożonymi wyjaśnieniami autorów tekstów w odpowiedzi na opinie recenzentów.

Komitet Redakcyjny wskazuje każdorazowo lektora językowego na potrzeby redakcji językowej kolejnych tomów „Germanica Wratislaviensia”.

Rada Naukowa (wissenschaftlicher Beirat)

Przy czasopiśmie naukowym działa Rada Naukowa – gremium opiniodawczo-doradcze. Radę Naukową tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie na wniosek członków Rady Redakcyjnej tekstów oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Redaktor Naczelny lub członek Komitetu Redakcyjnego może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów. W sytuacjach koniecznych Komitet Redakcyjny może konsultować kwestie związane z publikowaniem tekstów i wyborem recenzentów z Radą Naukową.