Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 24Perswazja przez styl i stylizację

Published 5 listopada 2015

Issue description

Teksty zamieszczone w XXIV tomie „Języka a Kultury” są zróżnicowane pod względem poruszanych w nich zagadnień. Większość opracowań odnosi się do wypowiedzi politycznych, są jednak też artykuły analizujące codzienne rozmowy, których uczestnicy skutecznie osiągają zamierzone cele.  Na uwagę zasługuje także wykorzystywanie przez autorów różnorodnych ujęć metodologicznych,  takich jak perspektywa językowego obrazu świata, kognitywizm, teoria stylu i analiza stylistyczna, opis zróżnicowanego uniwersum gatunków mowy.
Praca ta jest pokłosiem karpackiego spotkania Perswazja poprzez styl i stylizację. Podczas konwersatorium wygłoszono prawie 30 referatów, których większość opublikowana została w niniejszym tomie.

Artykuły