• Tom 24 (2014): Perswazja przez styl i stylizację

Tom 24 (2014): Perswazja przez styl i stylizację

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 7 - 10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kategorie komunikacyjne jako wyznaczniki stylów wystąpień publicznych
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 11 - 21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 23 - 37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Perswazyjność komunikatu rytuału/ekspresji — przemówienie publiczne
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 39 - 52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 53 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ potoczności na perswazję wypowiedzi Andrzeja Leppera
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 69 - 78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Styl exposé premiera Donalda Tuska na tle zróżnicowania wewnętrznego polskiej debaty politycznej
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 79 - 93
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Ekspert”, „mędrzec”, „dowódca”, „wieszcz” i „dziadek” — różne role nadawcy programów partii politycznych, tworzone dzięki stylizacji
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 95 - 105
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Perswazja dziecięca
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 107 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Codzienna „przemoc” konwersacyjna
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 125 - 139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Akt komplementowania jako narzędzie strategii perswazyjnych w komunikacji interpersonalnej
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 141 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jak być piękną i bogatą. Perswazyjny styl poradników chick lit na przykładzie książki Lany Biondić "Život na visokoj peti"
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 153 - 163
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Styl reklamowy w perspektywie trzech paradygmatów współczesnej stylistyki
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 165 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stylizacja mocy. Perswazyjność gatunków mowy
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 179 - 215
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obraz szkoły w dyskursach i języku
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 217 - 233
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 235 - 251
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Perswazja i dyskurs Zła we współczesnej muzyce popularnej na przykładach Rolling Stones i Extremoduro
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 253 - 270
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ars est recta ratio factibilium. Rzecz o własnościach perswazyjnych wybranej średniowiecznej ikonografi i religijnej
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 271 - 282
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 283 - 306
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 307 - 324
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Indeks nazwisk
Perswazja przez styl i stylizację, Strony 325 - 332
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF