Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 14

Published 2 lutego 2017

Issue description

W niniejszym, czternastym, tomie przeważają prace o kształceniu językowym, ale początek poświęcony jest rozważaniom natury ogólniejszej, odnoszącym się do całej dziedziny zwanej szkolną polonistyką. Drugi w kolejności artykuł zawiera nawiązania do przeszłości, do tradycji. Następny zaś skupia się na szczegółach: na błędach rzeczowych, które — niestety — znajdują się w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń stosowanych w szkole w ostatnich kilkunastu latach. Czwarta praca dotyczy ćwiczeń w mówieniu i pisaniu. Autor śledzi słowne zachowania autoprezentacyjne w takich gatunkach, jak życiorys, list motywacyjny, opis przeżyć wewnętrznych, ogłoszenie towarzyskie, dziennik, pamiętnik.