Lectiones & Acroases Philosophicae

Czasopismo „Lectiones & Acroases Philosophicae” ukazuje się od 2008 roku i prezentuje tematyczne studia poświęcone kluczowym zagadnieniom z zakresu filozofii i historii filozofii. Oprócz rozpraw naukowych autorów polskich i obcych w kolejnych numerach znaleźć można również zapisy dyskusji oraz przekłady klasycznych tekstów filozoficznych.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: laph.wuwr.pl

 

ISSN: 2082-9221