Tom 17 (2011)

Artykuły

Słowo wstępne
Strony 5 - 6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Intertekstualność jako jedno z możliwych narzędzi badawczych metodologii ludologicznej. Wybrane zagadnienia
Strony 7 - 24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Role Playing Games” wobec tradycji. Na przykładzie aktualizacji figur gotyckiej wyobraźni w serii komputerowych gier „Diablo”
Strony 25 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Pulp era” w grach fabularnych
Strony 45 - 57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Element dramowy w RPG: zarys projektu przemiany gracza
Strony 59 - 68
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ludzie i nieludzie, a piksele te same — dyskryminacja rasowa w komputerowych grach fabularnych
Strony 69 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza konwencji tematycznych gry fabularnej „Changeling: The Lost”
Strony 85 - 97
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niebezpieczne rozrywki. Motyw gry w zbiorze opowiadań „Sępy” Roberta Cichowlasa i Jacka M. Rostockiego
Strony 99 - 111
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wróg u bram: literatura popularna — oznaka kryzysu czy efekt globalizacji?
Strony 113 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po 1989 roku
Strony 127 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Twórczy kontynuator czy tylko zręczny naśladowca? Paremia w powieściach kryminalno-historycznych Mariusza Wollnego
Strony 147 - 187
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wariacje postmodernistyczne w prozie Thomasa Pynchona
Strony 189 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Literatura i kultura popularna. Bibliografia przedmiotowa za rok 2009 (z uzupełnieniami za rok 2008)
Strony 199 - 213
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF