• Tom 4 (2016): POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Tom 4 (2016): POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Artykuły [1060]

Strony redakcyjne i spis treści
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 1 - 8
Pobierz artykuł PDF
Wstęp: Pokolenie — transformacja — tożsamość
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 9 - 16
Pobierz artykuł PDF
„Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień na wybranych przykładach dramatów i filmów polskich
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 17 - 23
Pobierz artykuł PDF
Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 25 - 35
Pobierz artykuł PDF
Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 37 - 47
Pobierz artykuł PDF
Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 49 - 58
Pobierz artykuł PDF
Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 59 - 77
Pobierz artykuł PDF
Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 79 - 89
Pobierz artykuł PDF
Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 91 - 100
Pobierz artykuł PDF
Świat przedstawiony i nieprzedstawiony byłej Jugosławii na przełomie wieków
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 101 - 109
Pobierz artykuł PDF
Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 111 - 126
Pobierz artykuł PDF
Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 129 - 144
Pobierz artykuł PDF
Wywiad: Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 145 - 153
Pobierz artykuł PDF
Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 155 - 164
Pobierz artykuł PDF
Wywiad: Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 165 - 172
Pobierz artykuł PDF