• Tom 4 (2016): POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Tom 4 (2016): POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstęp: Pokolenie — transformacja — tożsamość
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 9 - 16
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień na wybranych przykładach dramatów i filmów polskich
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 17 - 23
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 25 - 35
DOI: https://doi.org/%2010.19195/2353-8546.4.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 37 - 47
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 49 - 58
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 59 - 77
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 79 - 89
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 91 - 100
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świat przedstawiony i nieprzedstawiony byłej Jugosławii na przełomie wieków
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 101 - 109
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 111 - 126
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 129 - 144
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wywiad: Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 145 - 153
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 155 - 164
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wywiad: Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko
POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, Strony 165 - 172
DOI: https://doi.org/10.19195/2353-8546.4.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF