Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 43 Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka

Published 27 grudnia 2017

Issue description

Z recenzji prof. Jerzego Skorupki: "Recenzowane dzieło stanowi Księgę Jubileuszową ofiarowaną Profesorowi Tomaszowi Kaczmarkowi z okazji Jego osiemdziesiątej rocznicy urodzin. Księga stanowi wyraz uznania złożony Profesorowi za Jego wkład w naukę prawa karnego i aktywność naukową. Dość powiedzieć, że w latach 2006–2016 Profesor Tomasz Kaczmarek opublikował ponad 50 prac naukowych dotyczących zagadnień podstawowych dla nauki o przestępstwie i karze oraz zagadnień metodologicznych, aksjologicznych i kryminalnopolitycznych prawa karnego. Brał udział w 16 przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w 8 przewodach o nadanie tytułu naukowego profesora oraz przewodzie dotyczącym nadania tytułu doktora honoris causa. Opublikowanie Księgi Jubileuszowej jest zatem ze wszech miar uzasadnione i pożądane. W opracowaniu tego dzieła wzięło udział 33 autorów, którzy przedstawili 30 opracowań o jednoznacznie naukowym charakterze. […] Recenzowane dzieło powinno wzbudzić zainteresowanie osób zajmujących się nie tylko dogmatyką prawa karnego, lecz także praktyką stosowania prawa, a Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka powinna znaleźć się w bibliotece każdego prawnika."

Artykuły