Postawy kobiet wobec I wojny światowej w powieściach Johanny Spaey

Łukasz Kozak
Google Scholar Łukasz Kozak
Publikacja:

Abstrakt

The paper analyses the women’s attitudes towards the First World War presented in two books by a Flemish writer, Johanna Spaey: Dood van een soldaat and De vlucht. The article concentrates on three main attitudes: afugitive, avictim and an avenger. Moreover, it also addresses the question of the relation between the Germans, i.e. the occupants, and the women’s position in the books.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.