Tom 25

Opublikowane: 10-03-2016

Tom XXV czasopisma „Neerlandica Wratislaviensia” jest tomem wyjątkowym, gdyż zawiera w większości teksty w języku polskim, co podyktowane było chęcią dotarcia do czytelników zainteresowanych problematyką Belgii i Holandii, a niewładających językiem niderlandzkim. Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się teksty traktujące o fenomenie polskiej emigracji do Niderlandów, analizujące różne doświadczenia migracyjne Polaków i zwracające uwagę między innymi na zjawisko bezdomności czy też specyfikę migracji kobiet. Artykuły z części drugiej podejmują zagadnienia o charakterze ściśle historycznym, odnoszące się do przebiegu działań wojennych na obszarze Belgii, a także te związane z obrazem lat 1914–1918 w utworach fikcjonalnych, we wspomnieniach, artykułach prasowych oraz w materiałach graficznych. Do grona autorów, oprócz niderlandystów o uznanym dorobku, dołączyli tym razem także studenci studiów magisterskich i doktoranckich czy też świeżo upieczeni absolwenci studiów filologii niderlandzkiej oraz osoby spoza środowiska ściśle niderlandystycznego.

Redakcja,

Wstęp

Artykuły