Tom 30 (2011)

					Pokaż  Tom 30 (2011)
Kolejny tom serii „Onomastica Slavogermanica” jest zróżnicowany pod względem tematyki. Znakomitą większość stanowią teksty poświęcone Władysławowi Nehringowi w 180. rocznicę jego urodzin, przypadającą w październiku 2010 r. Ukazują one Władysława Nehringa nie tylko jako wybitnego znawcę dziejów literatury polskiej i języka polskiego, ale również edytora tekstów staropolskich oraz znakomitego slawistę, należącego do ścisłej czołówki ówczesnych uczonych europejskich, bibliofila i organizatora życia naukowego i kulturalnego w XIX-wiecznym Wrocławiu. Pozostałe teksty poświęcone są historycznym i współczesnym antroponimom — imionom i nazwiskom — kulturowym motywom wyboru imion w prasłowiańszczyźnie, etniczno-językowym aspektom nadawania imion na Śląsku i w Zagłębiu oraz różnym podstawom współczesnych nazwisk w rejonie Wadowic i we Wrocławiu.
Opublikowane: 2011-01-01

Artykuły