O czasopiśmie

„Prace Kulturoznawcze” to najstarsze polskie czasopismo kulturoznawcze, które ukazuje się od 1987 roku. Od 2016 roku pismo ukazuje się jako kwartalnik. Tym, co od początku je wyróżnia jest prezentacja polskiej – współczesnej i dawnej – myśli kulturoznawczej, inspirowanie jej rozwoju oraz inicjowanie twórczej dyskusji z najnowszymi koncepcjami.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0860-6668
10.19195/0860-6668
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)

Kontakt do redakcji

Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 50/51
50-139 Wrocław
prace.kulturoznawcze@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 27, Nr 1

Zaprezentowane w tym numerze „Prac Kulturoznawczych” artykuły łączy problem społecznie wytwarzanej wiedzy i jej cyrkulacji. Ich Autorzy badają instytucjonalne relacje między sztuką i nauką w odgórnym (ministerialnym) planowaniu polityki nauki i konsekwencje dla nowych modeli badań humanistycznych. Analizują nieformalną edukację i centra nauki funkcjonujące jak otwarte laboratoria, gdzie wiedza i mechanizmy jej powstawania (badania w działaniu), procedury badawcze oraz infrastruktura są udostępniane społecznie. Robi się to częściowo po to, by oswoić naukę, ale też — w dobie kryzysu zaufania do niej — poddać ją „społecznej kontroli”.

Autorzy pytają o rolę kobiet-badaczek w instytucjach akademickich, o znaczenie praktyk animacyjnych i oddolnego wytwarzania wiedzy, często będącej efektem zaangażowania społecznego. Takie szerokie potraktowanie wiedzy akademickiej jako praktyki badawczej — i badanie jej społecznego krążenia — pozwala zobaczyć jej wymiar prawny, instytucjonalny, genderowy, polityczny, aksjologiczny, aktywistyczny i krytyczny. Bliskie relacje nauki i życia społecznego w przeróżnych jego wymiarach dowodzą, że nauka jest częścią kultury, a wiedzę (w tym także wiedzą naukową) wytwarzamy zawsze w określonym kontekście społecznym.

Czytaj więcej