2/2024: O kulturze (i jej teorii) dziś

23-11-2023

 

Redakcja: Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Pragniemy podjąć problematykę, która uległa przekształceniu, a może nawet swoistemu wyparciu we współczesnej humanistyce. Tytuł naszego naukowego przedsięwzięcia brzmi prowokacyjnie wobec przemian sposobu jej uprawiania oraz ekspansji różnego rodzaju cultural turns i cultural studies.

Kultura i możliwość teoretyzowania o niej mogą być rozpatrywane dzisiaj w perspektywie nieesencjalistycznych ontologii. Mnożące się projekty ontologii: materialnej, egzystencjalnej, relacyjnej etc. z jednej strony, a z drugiej – kulturowy status samych kategorii ontologicznych stanowią wyzwanie i szansę w poszukiwaniu współczesnej formuły refleksji o kulturze. Nakazują ponadto zastanowić się nad aktualnością stosowanych w niej pojęć lub ich rekonfiguracją. Łączy się to z kwestią poznawczych i pozapoznawczych funkcji oraz znaczenia teorii, w tym z odpowiedzialnością oraz zaangażowaniem teoretyka kultury.

Do nadsyłania tekstów zapraszamy zatem wszystkich, dla których ważny jest spór o istnienie kultury, i tych, którzy zastanawiają się nad następstwami indygenizacji wiedzy. Zachęcamy zainteresowanych klasycznymi dla kulturoznawstwa ontologiami lub komentarzami do takich ujęć ontologii kultury, które z różnych powodów uległy bądź zapomnieniu, bądź niesłusznemu zlekceważeniu. Widzimy również miejsce dla artykułów dotyczących koncepcji bezpośrednio o kulturze nietraktujących, kształtujących jednak pytanie o jej status. Podobnie zainteresowani jesteśmy tymi badaniami przejawowej sfery kultury, których podstawy wymagają i prowokują do namysłu nad sposobami jej istnienia, strukturą, warstwami i właściwościami. W numerze nie powinno również zabraknąć analiz oraz interpretacji tak splotów czy współdziałań refleksji o sztuce i teorii kultury, jak i rozważań o wizualizacji danych kulturalnych oraz wizualnej retoryce kultury.

Termin nadsyłania tekstów: 29.02.2024 r.