• Avishai Margalit — słownik pojęć podstawowych

Avishai Margalit — słownik pojęć podstawowych

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.24.1.2
Katarzyna Liszka
Google Scholar Katarzyna Liszka
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie głównych idei rozwijanych przez wybitnego izraelskiego myśliciela Avishaia Margalita. Odpowiada na potrzebę stworzenia propedeutyki lektury wynikającej z tego, że recepcja tego dzieła jest selektywna i podzielona według różnych dyscyplin, takich jak myśl polityczna, prawna, etyka, studia pamięciowe czy studia nad Zagładą, a Margalitowi nie poświęcono dotąd monografii systematyzującej całość jego dorobku. Artykuł stawia tezę, że najważniejszym założeniem tworzącym ramę myślenia społeczno-politycznego i moralnego Margalita jest rozróżnienie na etykę i moralność. Niniejszy artykuł ilustruje ten argument, wskazując powiązania między pojęciami, takimi jak przyzwoite społeczeństwo, upokorzenie, etyka i moralność pamięci, świadek moralny, zgniły kompromis czy zdrada. Oprócz treści dzieła Margalita artykuł podejmuje również zagadnienie metodologii, podkreślając znaczenie Wittgensteinowskiego pojęcia obrazu, filozofii przykładu oraz krytyki idolatrii/ideologii. Wybór głównych pojęć opisanych w artykule odsłania zarówno złożoność, jak i to, co spaja filozoficzną perspektywę rozwijaną w ciągu lat przez Margalita.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.