Tom 24, Nr 1

Czytanie Margalita

Opublikowane: 21-04-2020

Niniejszy tom „Prac Kulturoznawczych” poświęcony jest w całości dziełu wybitnego izraelskiego filozofa Avishaia Margalita. Margalit w unikatowy sposób łączy w swoim dziele perspektywy filozofii języka, filozofii społeczno-politycznej, etyki z namysłem nad bieżącymi wydarzeniami i tendencjami zachodzącymi w kulturze, społeczeństwie i polityce. „Bohaterami” Margalitowych opowieści o pojęciach — jak sam nazywa własną działalność filozoficzno-krytyczną — są między innymi: upokorzenie, przyzwoite społeczeństwo, etyka pamięci, świadek moralny, zgniły kompromis czy zdrada. Zamieszczone w tomie przekłady, pochodzące z prac The Decent Society i The Ethics of Memory, dotyczą niezwykle ważnych w dorobku tego myśliciela, a także intelektualnie nośnych, koncepcji upokorzenia i świadka moralnego. Zgromadzone tu teksty prezentują, niemal nieznaną polskiej humanistyce, myśl Margalita, korzystając z niej w różnych obszarach: od analizy świadectw ocalałych, po rozważania o demokracjach w Europie Środkowo-Wschodniej jako przyzwoitych społeczeństwach. To, wydawałoby się, szerokie spektrum tematyczne pokazuje jedynie wycinek możliwości, jakie daje lektura Margalita. Dzieło izraelskiego filozofa może stanowić podstawę czy inspirację do rozmaitych twórczych adaptacji oraz polemik w polu refleksji o kulturze, polityce czy prawie. Zachęcamy zatem do czytania Margalita.