• Notatki Załmena Gradowskiego w świetle koncepcji świadka moralnego Avishaia Margalita

Notatki Załmena Gradowskiego w świetle koncepcji świadka moralnego Avishaia Margalita

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.24.1.5
Marta Iwaszuk
Google Scholar Marta Iwaszuk
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest zastosowanie koncepcji świadka moralnego sformułowanej przez Avishaia Margalita w książce The Ethics of Memory do analizy notatek sporządzonych przez Załmena Gradowskiego podczas jego pracy w Sonderkommando w Auschwitz-Birkenau. Aplikacja tej dość ogólnej, ale wyraźnie zarysowanej, koncepcji do konkretnego a jednocześnie trudnego świadectwa pozwoli z jednej strony doprecyzować istotne aspekty kontekstu, jaki kształtuje świadectwo moralne, z drugiej zaś wydzielić i przeanalizować w systematyczny sposób świadectwo moralne Z. Gradowskiego. Artykuł będzie również okazją do sformułowania uwag i pytań dotyczących koncepcji świadka moralnego, których zaadresowanie pozwoliłoby dookreślić paradygmatycznego świadka moralnego na bardziej szczegółowym poziomie, a tym samym zaproponować ustrukturyzowaną analizę niezwykle subtelnego fenomenu, jakim jest każde świadectwo moralne.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.