• Na marginesach demokracji. Przypadek wrocławskich Romów rumuńskich

Na marginesach demokracji. Przypadek wrocławskich Romów rumuńskich

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.24.2.7
Joanna Panciuchin
Google Scholar Joanna Panciuchin
Publikacja:

Abstrakt

W 2018 roku Fundacja Dom Pokoju na zlecenie Gminy Wrocław powołała zespół składający się z pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantów, ekspertów, specjalistów w zakresie kulturoznawczych i socjologicznych badań nad miastem oraz studiów w obszarze edukacji i animacji kulturowej, którego zadaniem stało się zaprojektowanie i przeprowadzenie projektu badawczego na temat potrzeb kulturalnych i edukacyjnych wrocławskich Romów rumuńskich. Społeczność ta zamieszkuje we Wrocławiu od lat dziewięćdziesiątych. Składa się z migrantów ekonomicznych, którzy często nie potrafią czytać i pisać. Nierzadko wykazują też brak rozeznania w zakresie reguł obowiązujących we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych. Artykuł nie jest poświęcony jedynie historii i obecnej sytuacji tej grupy. Dotyczy przede wszystkim kwestii związanych z pozycją i sposobem funkcjonowania tak radykalnie zmarginalizowanych grup we współczesnych systemach demokratycznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.