Tom 24 Nr 2 (2020): Romowie a współczesna humanistyka

Opublikowane: 03-09-2020

Najświeższy numer „Prac Kulturoznawczych” jest poświęcony problematyce romskiej. Stanowi próbę konfrontacji tożsamości romskiej, przekształcającej się dynamicznie we współczesnej rzeczywistości, ze zmianami humanistyki, a więc tej dziedziny wiedzy, która ma swój udział we współkreowaniu i artykulacji wszelkich tożsamości ludzkiego i nie-ludzkiego świata. Dokonujące się w naukach humanistycznych zwroty oraz nowe nurty badań składające się na tak zwaną humanistykę innowacyjną stwarzają szansę odsłonięcia obszarów dotąd epistemicznie „niewidocznych”. Zamiar „odsłonięcia”, „uwidzialnienia”, przywrócenia pamięci towarzyszy wielu autorom artykułów zamieszczonych w tym zbiorze.

Za sprawą tego numeru „Prac Kulturoznawczych” chcielibyśmy otworzyć ich łamy dla kontynuacji wątków romskich w kontekście nowej humanistyki, stwarzanych przez nią możliwości, lecz także dla wskazywania ograniczeń odsłaniających się w konfrontacji z romską problematyką.

Wywiady

Andrzej Grzymała-Kazłowski, Monika Janowiak-Janik, Renata Tańczuk,

O romskich rzeczach i kolekcjonowaniu cyganaliów