• O romskich rzeczach i kolekcjonowaniu cyganaliów