Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z warsztatu

Tom 24 Nr 2 (2020): Romowie a współczesna humanistyka

Wokół pojęcia pogromu w refleksji nad przemocą antyromską

DOI
https://doi.org/10.19195/0860-6668.24.2.8
Przesłane
1 września 2020
Opublikowane
31-08-2020

Abstrakt

Artykuł przedstawia dotychczasowe wyniki badań autora nad pojęciem pogromu i ustalenia związane z przemocą antyromską w Oświęcimiu w 1981 roku. Rozważania koncentrują się na krytyce istniejących hipotez i teorii wyjaśniających ówczesne wydarzenia oraz uzasadniają tezę
o ich pogromowym charakterze. Główna teza artykułu oparta jest na odwołaniu się do teoretycznych ustaleń z raportu Anny Gizy-Poleszczuk i Jana Poleszczuka na temat przemocy w Mławie (1991) oraz zastosowanej przez nich teorii stereotypu Stanisława Ossowskiego, odwołaniu do artykułu Piotra Foreckiego o kategorii pogromu w badaniach nad antysemickim wymiarem marca ’68 i definicji pogromu Lecha Nijakowskiego.