• Kulturowe herbarium. Polityka, etyka i estetyka roślin

Kulturowe herbarium. Polityka, etyka i estetyka roślin

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.24.3.1
Magdalena Zamorska
Google Scholar Magdalena Zamorska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.